Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ανάρτηση 21/2011* [μεταναστευτική, οικονομική κι αναπτυξιακή] – Για τη θετική συμβολή των μεταναστών στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου...


{Σημείωση 15/3/2011:
Το κείμενο αυτής της ανάρτησης ετοιμάστηκε την Κυριακή 27 του Φεβράρη του 2011} ...

***************************
Στην ανάρτηση μας με αρ. 14/2011 [link: http://aneforiwn.blogspot.com/2011/02/142011.html ], είχαμε αναδημοσιεύσει από το Οικονομικό Ένθετο της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” της Κυριακής 20 του Φεβράρη [της τρέχουσας χρονιάς] μια συνέντευξη της Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κας Ελένης Κωστέα [στην δημοσιογράφο Αντωνία Λαμπράκη] σχετικά με το ζήτημα της ξενοφοβίας και της παρουσίας μεταναστών στην Κύπρο.
Σήμερα θα παραθέσω ακόμα μια συνέντευξη από τον “Φιλελεύθερο” [αυτή τη φορά από την έκδοση της Κυριακής 27 του Φεβράρη]. Ο συνεντευξιαζόμενος είναι ο [επίσης] Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου [και Προέδρος του Τμήματος Οικονομικών] Μιχάλης Μιχαήλ. Την συνέντευξη την πήρε και πάλι η ίδια δημοσιογράφος, η κα Αντωνία Λαμπράκη. [Για τον “ύποπτο” ρόλο της θα αναφερθούμε στο τέλος στα «σύντομα σχόλια» μας στο τέλος της ανάρτησης]...

Το θέμα της συνέντευξης αφορά [και πάλι] τους μετανάστες [στην Κύπρο], αλλά τούτη τη φορά αναλύεται η [θετική] συνεισφορά τους στην κυπριακή οικονομία. Οι νόμιμοι οικονομικοί μετανάστες στην Κύπρο, οι οποίοι εργοδοτούνται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, ξεπέρασαν [σύμφωνα με στατικά στοιχεία] τις 120.000.

Ο Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ δηλώνει, υποστηρίζει, ή/και σημειώνει πως,
- κατά το ήμισυ η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας των τελευταίων χρόνων πιστώνεται στους οικονομικούς μετανάστες,
- οι μετανάστες μπορεί να παίρνουν κάποιες δουλειές από τους Κύπριους, αλλά παράλληλα δημιουργούν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις οποίες προσλαμβάνεται εγχώριο εργατικό δυναμικό,
- οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης θα συνεχίσουν και την επόμενη διετία και υποδεικνύει πως βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους απόφοιτους πανεπιστημίων.

Πιο κάτω παραθέτουμε αυτούσια τη συνέντευξη:

Στους μετανάστες οφείλεται η μισή ανάπτυξη.

Επιπρόσθετα δημιουργούν και ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους Κύπριους.
[της Αντωνίας Λαμπράκη, από το Οικονομικό Ένθετο του “Φιλελευθέρου” της Κυριακής 27 του Φεβράρη].
[Οι υπογραμμίσεις και επιχρωματώσεις είναι δικές μου]

Πώς αποτιμάτε τη συμμετοχή των μεταναστών στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας;
Είναι σημαντικότατη η συμμετοχή τους στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και από τις μελέτες που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από την απασχόληση των μεταναστών, συμπεραίνεται ότι, το 50% περίπου της ανάπτυξης οφείλεται στους ξένους εργάτες. Δηλαδή, αν ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 4%, χωρίς τη συμμετοχή των μεταναστών θα ήταν στο 2% κατά μέσο όρο.
Με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι, για το σύνολο της οικονομίας ήταν πολύ θετική η συμμετοχή των οικονομικών μεταναστών.
Η εισροή οικονομικών μεταναστών όμως, επηρεάζει πολλές πτυχές μιας οικονομίας. Πρώτιστα, τα εισοδήματα των εργαζομένων, μετά των αυτοτελώς εργαζομένων και των κεφαλαιούχων, που επηρεάζονται κατά τρόπο διαφορετικό, όσον αφορά τη διανομή του εισοδήματος εντός της οικονομίας.
Είναι προφανές ότι ορισμένες κατηγορίες πολιτών έχουν επωφεληθεί πολύ, άλλες λιγότερα ή καθόλου και άλλες έχουν ζημιώσει από την εισροή των μεταναστών.
Από τις μελέτες προκύπτει ότι έχουν επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό οι κατηγορίες των εργαζομένων με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), ενώ αντίθετα οι ανειδίκευτοι εργαζόμενοι έχουν ζημιώσει, με την έννοια ότι οι μισθοί τους δεν αυξήθηκαν όσο θα ήταν δυνατό, αν δεν είχαμε τη μαζική εργοδότηση μεταναστών. Και αναφέρομαι στους εργαζόμενους με χαμηλή μόρφωση (απόφοιτοι Δημοτικού ή μέχρι το Γυμνάσιο), δηλ. πωλητές, πλασιέ, καθαρίστριες.
Και η τρίτη κατηγορία, που αναμφίβολα έχει επωφεληθεί σημαντικά, είναι οι κεφαλαιούχοι και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, οι οποίοι απασχολούν μετανάστες. Και σε σημαντικό βαθμό το όφελός τους προέρχεται από το γεγονός πως οι μισθοί που πληρώνουν είναι χαμηλότεροι από ό,τι αν δεν υπήρχαν οι ξένοι.

Πώς επιδρά η μαζική ροή μεταναστών στους μισθούς, δεδομένου ότι, η πλειονότητα εργοδοτείται σε θέσεις ανειδίκευτες και υποαμείβεται;
Εξαρτάται αν ο ντόπιος εργάτης είναι υποκατάστατος ή συμπληρωματικός του οικονομικού μετανάστη. Όταν ο μετανάστης κάνει την ίδια περίπου δουλειά με τον Κύπριο, τότε είναι υποκατάστατος και το μεροκάματό του θα μειωθεί ή θα αυξηθεί λιγότερο από ό,τι αν δεν είχαμε την εισροή μεταναστών.
Όταν ο ξένος εργάτης και ο ντόπιος κάνουν διαφορετική εργασία, αλλά και οι δύο είναι απαραίτητοι για να παραχθεί ένα προϊόν, τότε είναι συμπληρωματικοί π.χ. μια εργοληπτική εταιρεία με το εγχώριο δυναμικό έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει δύο πολυκατοικίες ετησίως και απασχολεί δύο πολιτικούς μηχανικούς. Με την εργοδότηση μεταναστών έχει τη δυνατότητα να κτίσει περισσότερες και συνακόλουθα να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για πτυχιούχους (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, λογιστές) οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα.
Η απασχόληση των μεταναστών διατηρεί τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, δεν κλείνουν και έτσι δημιουργούνται νέες καλά αμειβόμενες δουλειές που προσλαμβάνονται Κύπριοι. Σκεφτείτε πού θα έβρισκαν δουλειά όλοι οι απόφοιτοι πανεπιστημίων αν δεν εργοδοτούνταν εργάτες για να κτίσουν οικοδομές ή στα ξενοδοχεία ή στα εργοστάσια, πώς θα εργοδοτηθεί ο λογιστής και ο διευθυντής, όταν δεν υπάρχει προσωπικό για τη γραμμή παραγωγής;

Όμως, σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να περιοριστούν οι μετανάστες;
Είναι η εκτίμησή μου ότι, ακόμη και σε περίοδο κρίσης μεγάλος αριθμός μεταναστών είναι απαραίτητος για την κυπριακή οικονομία. Στην Κύπρο το 30% του δυναμικού είναι μετανάστες, η ανεργία είναι στο 7%, την περίοδο πλήρους απασχόλησης ήταν 3%-4%, μήπως οι 150.000 νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες έχουν εκτοπίσει 150.000 Κύπριους από την εργασία; Ασφαλώς και δεν είναι έτσι.
Είναι κατανοητό ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης και ανεργίας προσπαθούμε να δούμε ποιος φταίει. Και ο άνεργος οικοδόμος κατηγορεί τον μετανάστη που δουλεύει, ο οποίος πιθανόν να δούλευε και πριν τέσσερα χρόνια εκεί. Υπάρχει όμως, η άποψη ότι οι μετανάστες «κλέβουν» τις δουλειές των Κυπρίων.
Είναι γεγονός ότι οι μετανάστες παίρνουν κάποιες δουλειές, αλλά να μην μας διαφεύγει ότι συνάμα δημιουργούν θέσεις εργασίας και εξήγησα πώς.
Θα το πω απλά, φανταστείτε ποια θα ήταν η εξέλιξη στην οικονομία, αν ένα πρωί έφευγαν έστω και 50.000 μετανάστες, πόσες επιχειρήσεις θα έκλειναν. Αν φύγουν οι μετανάστες από τις φάρμες, τα χωράφια ή τα εργοστάσια, πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν και πόσοι Κύπριοι εργαζόμενοι διαφόρων επιπέδων θα μείνουν χωρίς εργασία;

Τελικά, ποιος ευθύνεται για την οικονομική κρίση;
Οι οικονομικές κρίσεις είναι στη φύση του καπιταλιστικού συστήματος και εμφανίζονται σε ανεπτυγμένες χώρες με συχνότητα δεκαετίας περίπου. Στα οικονομικά αναφερόμαστε σε οικονομικούς κύκλους, με την οικονομία να αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και άλλοτε να φτάνει σε αρνητικούς.
Ο μέσος μακροχρόνιος ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας μπορεί να είναι γύρω στο 2%-3%. Αν για κάποια χρόνια τρέχει με μεγαλύτερο ρυθμό του 4%-6%, μιλάμε για φούσκα που όταν σπάσει θα ακολουθήσει ύφεση. Όταν οι τιμές των ακινήτων στην Αγγλία έπεφταν ήταν θέμα χρόνου να ακολουθήσει η Κύπρος. Και είναι γνωστό ότι, πολλές φορές, η κρίση προέρχεται από τις οικοδομές και επεκτείνεται σε όλη την οικονομία.


Να αναπτυχθούν βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας
Με τη μαζική εργοδότηση μεταναστών οι επιχειρήσεις μάλλον δεν επένδυσαν σε τεχνολογία και καινοτομία.
Όντως, αλλά μην ξεχνούμε ότι στην Κύπρο η ελαφρά βιομηχανία, αν υπήρχε κάτι το 1990, έχει σχεδόν εξαλειφθεί και εννοώ τις βιομηχανίες ένδυσης και υπόδησης. Το θέμα είναι τώρα να αναπτυχθούν βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας που θα παράγουν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα χρησιμοποιούν εργασία με υψηλό ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι υπηρεσίες αυτές θα οδηγήσουν την οικονομία μπροστά δηλ. ιατρικές, νομικές, λογιστικές, εκπαιδευτικές κ.λπ.
Οι τουριστικές υπηρεσίες νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να δώσουν υψηλούς μισθούς, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό στο παραγόμενο προϊόν από χώρες, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Ποια είναι η επίδραση των μεταναστών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων;
Ορισμένες βιομηχανίες που είναι εντάσεως εργασίας, όπως η τουριστική βιομηχανία, για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους υποκαθιστούν το εγχώριο δυναμικό με μετανάστες, άρα μειώνουν ή δεν αυξάνουν σημαντικά το εργατικό κόστος και, αυτό το βλέπουμε στα ξενοδοχεία.
Σίγουρα η εισροή μεταναστών συνέβαλε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, γι’ αυτό άλλωστε οι επιχειρηματίες τους εργοδοτούν. Τα φθηνά εργατικά χέρια λειτουργούν ως εργαλείο τόνωσης της ανταγωνιστικότητας.
Και όπως διαπιστώνουμε, στην Κύπρο οι μισθοί αυξάνονται σημαντικά σε δραστηριότητες που δεν υπάρχει ανταγωνισμός από μετανάστες, τουλάχιστον από χώρες χαμηλού κόστους.

Η μεγάλη εισροή μεταναστών επέδρασε στη μείωση του εργατικού κόστους;
Το εργατικό κόστος σε πολλές επιχειρήσεις μπορεί να μην έχει μειωθεί, ωστόσο δεν αυξήθηκε, όσο θα αυξανόταν αν δεν είχαμε μετανάστες.
Δηλαδή σε μια επιχείρηση το εργατικό κόστος ενδεχομένως να ανέβαινε κατά 30%, τώρα ίσως να αυξήθηκε κατά 5% (εξαρτάται για ποια χρονική περίοδο αναφερόμαστε). Η έλευση των μεταναστών έχει επιδράσει αρνητικά στο κόστος παραγωγής, με την έννοια ότι επιβράδυνε τον ρυθμό αύξησής του.

*********************************

Σύντομα σχόλια ΕΜΟΥ του Ιστολόγου:

1. Μεγάλος προβοκάτορας [εναντίον του έθνους και υπέρ των “κκιλίντζιηρων” των μεταναστών] αυτός ο καθηγητής ο Μιχαήλ! Εν τζιαι λαλείτε να εν πρωτανίψια με τον άλλον το Μιχάλη Μιχαήλ, τζιείνον τον ανθέλληνα τον blogger [link:
http://www.blogger.com/profile/03298883798841354352 ];

2. "Ύποπτος" ο ρόλος της δημοσιογραφίνας που πήρε και την προηγούμενη κι αυτήν την συνέντευξη. Λαλείτε να ‘ν’ κρυπτοκομμουνίστρια τζιαι να λειτουργεί σαν το Δούρειο Ίππο μέσα στην «έγκριτη» εθνική εφημερίδα, “Ο Φιλελεύθερος”; [Αν δεν κάμνω λάθος η κα Λαμπράκη δούλεψε τζιαι μια εποχή στην “Χαραυγή” ...]

Για τον πρόλογο,
τα σχόλια
και τα copy-paste,
Anef_Oriwn
Κυριακή 27/2/2011

4 σχόλια:

Anef_Oriwn είπε...

Ο τακτικός [εδώ και λίγο καιρό – να και τελευταία αραίωσε κάπως] σχολιογράφος του Blog ονόματι Nick, σε σχόλιο του στην προηγούμενη ανάρτηση μου [το τελευταίο στη σειρά – link: http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8930614453889258684&postID=3493598608179466450], ειρωνεύτηκε τον Blogοδεσπότη γιατί «δεν κατάφερε με τους συντρόφους ...[ συν-συζητητές του] ... να λύσουν το κυπριακό ...», τζι’ «άφησε το κυπριακό στη μέση για να λύσει τα οικονομικά και μεταναστευτικά θέματα» … Που είσαι ακόμα ρε Nickούιν, που στην επόμενη ανάρτηση μου θ’ ασχοληθώ [έστω και ακροθιγώς] και με τα του σεισμού στην Ιαπωνία.

Όμως κάμε νάκκον υπομονή και λίαν συντόμως θα επανέλθω σε ζητήματα που έχουν σχέση με το κυπριακό. Θα ακολουθήσουν κι άλλα σχετικά με το κυπριακό κείμενα και αναρτήσεις προς τέρψη του ίδιου του Nick αλλά τζιαι του εταίρου άσπονδου φίλου, του Κοκουθκιού

Nick είπε...

Anef_Oriwn
Αναλώνεστε σε ατέρμονες συζητήσεις άνευ ουσίας , καταφεύγοντας στην παρελθοντολογία τύπου Ανάν, χωρίς να υπολογίζετε τις υπόλοιπες παραμέτρους και σταθμισμένους η αστάθμητους παράγοντες που επηρεάζουν όχι μόνο τη λύση του κυπριακού , αλλά και την καθημερινή μας ζωή.
(ορυκτός πλούτος αν. μεσογείου, υπογραφή συμφωνιών μεταξύ Κύπρου και γειτονικών χωρών για ΑΟΖ, και οι προχθεσινές συμφωνίες Κύπρου – Ισραήλ )
Επίσης , εσείς οι κατηχούμενοι από το ΑΚΕΛ, ζείτε μονίμως σε μια εικονική πραγματικότητα, αρνούμενοι να ακολουθήσετε τη ζωή, νομιζόμενοι ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος είναι καθαρά θέμα ταξικό και ότι θα επιλυθεί μέσω ενός καθαρά προλεταριακού και μικροαστικού αγώνα.
Ξεχνάτε η δεν αντιλαμβάνεστε καθόλου(βάσει του πολιτικού σας λόγου στην ανάρτηση σου 20/2011) ότι η Γεωπολιτική σημασία της Κύπρου αποτελεί αναντίλεκτα και διαχρονικά το κύριο χαρακτηριστικό της Γεωγραφικής της θέσης. Τόσο Γεωστρατηγικά όσο και Γεωοικονομικά, επηρεάζει και διαπλέκεται στα μεγάλα παιχνίδια της παγκόσμιας οικονομίας και του ανταγωνισμού των εκάστοτε ισχυρών της γης.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου επιτρέπει στη δύναμη που την ελέγχει να επηρεάζει τις δύο κρίσιμες διαδρομές διακίνησης του πετρελαίου από τον Αραβικό κόσμο ανατολικά και από την Κασπία βορείως.
Ο έλεγχος αυτής της γραμμής «γάμμα» που σχηματίζεται γύρω από την Κύπρο, είναι και το ζητούμενο στην αμείλικτη διαμάχη συμφερόντων. Αυτό το σημείο επιδιώκει να ελέγξει η Τουρκία με την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στην Κύπρο. Μια παρουσία που επιδιώκει να την μετατρέψει σε μόνιμη και νόμιμη με την επιδιωκόμενη λύση. ΑΥΤΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΗ.
Είναι βέβαια ολοφάνερο ότι οι Τουρκοκύπριοι σ’ αυτούς τους τουρκικούς σχεδιασμούς δεν διαδραματίζουν κανένα ρόλο παρά μόνο χρησιμοποιούνται ως στρατηγικό όργανο για την υλοποίηση των ευρύτερων σχεδιασμών του πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου της Άγκυρας. Αυτό τον ρόλο ευχαρίστως φαίνεται να υλοποιεί και ο εγκάθετος του κατοχικού καθεστώτος Ντερβίς Έρογλου.
Το γεωπολιτικό παιχνίδι στην περιοχή ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ. Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΟΥΤΕ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή είναι υπό διαμόρφωση και θα είναι για αρκετά ακόμα χρόνια. Είναι πολλοί οι παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτή τη ρευστότητα. ΕΕ, Αμερική, Αγγλία, Ρωσία, Ιράν, οι εξελίξεις σε Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Σ. Αραβία, Αίγυπτο, Τυνησία, καθώς και το Παλαιστινιακό και η διαδικασία ειρήνευσης στην Μέση Ανατολή, προσδιορίζουν και επιμηκύνουν, την ρευστότητα. Μια ρευστότητα που επιτρέπει στην Κύπρο να σχεδιάσει μια συνολική στρατηγική αντιμετώπισης των εξελίξεων. Μια στρατηγική που θα αποβλέπει όχι σε εξωπραγματικούς στόχους και περιπέτειες, αλλά στην υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της.


Το κυπριακό έχει μπει στη ναφθαλίνη, αφενός με τις διακρατικές συμφωνίες της Κύπρου με Λίβανο, Ισραήλ, Αίγυπτο για τον καθορισμό των ΑΟΖ για εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της αν. μεσογείου και αφετέρου με τη σχεδόν ταυτόχρονη διασάλευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ – Τουρκίας. Οι διαδικασίες για προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού, επηρεάζονται δυσμενώς και από τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο καθώς και από τα τερτίπια του κατοχικού καθεστώτος.
Ένα σημαντικό στοιχείο μετά τις καταρχήν συμφωνίες μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ είναι το ότι καταφέραμε να μην στρέψουμε τον αραβικό κόσμο εναντίων μας.
Επίσης οι συμφωνίες για καθορισμό των ΑΟΖ ήταν και η ταφόπλακα για το οποιοδήποτε σχέδιο λύσης τύπου Ανάν γιατί ούτε η Τουρκία αλλά ούτε και η Αγγλία θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το θαλάσσιο ορυκτό πλούτο της κυπριακής δημοκρατίας.

Anef_Oriwn είπε...

Nick,

Η μεγαλύτερη βλακεία είναι να θεωρείς τους άλλους [ας πούμεν του συνομιλητές ΣΟΥ] βλάκες και να τους υποτιμάς. Κάτι τέτοιο (δια)πράττεις συχνά κι ΕΣΥ. ΜΑΣ παράθεσες πιο πάνω τες θέσεις ΣΟΥ [υποτίθεται], για να αποδείξεις ότι «... ζούμε μονίμως σε μια εικονική πραγματικότητα, αρνούμενοι να ακολουθήσουμε τη ζωή, νομιζόμενοι ότι η λύση του κυπριακού προβλήματος είναι καθαρά θέμα ταξικό και ότι θα επιλυθεί μέσω ενός καθαρά προλεταριακού και μικροαστικού αγώνα ...» [αλήθεια μπορείς να ΜΑΣ επεξηγήσεις τι είναι αυτός ο «προλεταριακός και μικροαστικός αγώνας»], αλλά δεν ΜΑΣ είπες ότι τα όσα ΜΑΣ τσαμπούνησες τα πήρες από κείμενο του Νίκου Κουτσού, το οποίο ο ίδιος έγραψε το 2004(!!!), όταν ήταν ακόμα Πρόεδρος των “Νέων Οριζόντων” [link: http://nkoutsou.blogspot.com/2010/09/blog-post.html]. Μάλιστα εκεί που κάμνεις αναφορά στον «εγκάθετο του κατοχικού καθεστώτος Ντερβίς Έρογλου», το αρχικό αναφέρεται στον Ραούφ Ντενκτάς!!! Κι διερωτούμαι κι εγώ από που τ’ αντίγραψες πάλι όλ’ αυτά που ΜΑΣ παράθεσες!!! Άσε που αντιφάσκουν με άλλες [προγενέστερες και όχι μόνο] τοποθετήσεις ΣΟΥ! Ας πούμεν, ενώ σε σχόλιο ΣΟΥ στην νέα μου ανάρτηση για τον σεισμό στην Ιαπωνία μιλάς για «πολλές αποτυχίες του ευέλικτου στη διαχείριση του κυπριακού και στη διακυβέρνηση του τόπου» [link: http://www.blogger.com/comment.g?blogID=8930614453889258684&postID=1080437296108932744], αποφεύγεις [επιμελώς] να ΜΑΣ πεις ποιους πιστώνεις «... σημαντικό στοιχείο [ότι] μετά τις καταρχήν συμφωνίες μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ [...] καταφέραμε να μην στρέψουμε τον αραβικό κόσμο εναντίων μας».
Που την άλλη εν τζιαι λαλείς ΜΑΣ που θέλεις να καταλήξεις παραθέτοντας το συγκεκριμένο απόσπασμα από το άρθρο του Κουτσού. Θέλεις να υποβάλεις πως πρέπει να αποδεχτούμε τα τετελεσμένα γιατί έτσι υπαγορεύουν τα «Γεωστρατηγικά» και «Γεωοικονομικά» συμφέροντα των μεγάλων;

Nick είπε...

Anef_Oriwn οι τελευταίες επιτυχίες της Κύπρου σχετικά με τις ΑΟΖ οφείλονται κατά κύριο λόγο στο Γλαύκο Κληρίδη , Νίκο Ρολάνδη,. Τάσσο Παπαδόπουλο και Γιώργο Λιλήκα. Ο ευέλικτος απλά είναι κατά λάθος που έφερε εις πέρας αυτή την συγκεκριμένη αποστολή.
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου και τα γεωπολιτικά και γαιοοικονομικά συμφέροντα των άλλων χωρών προσφέρονται για να τα εκμεταλλευτούμε. Φαίνεται τα ελληνικά σου είναι χειρότερα από τα δικά μου.
Όπως βλέπεις το άρθρο του Κουτσού είναι σήμερα πιο επίκαιρο κι από το 2004.
Τον προλεταριακό και μικροαστικό-ταξικό αγώνα για τη λύση του κυπριακού μας τον επεξηγήσατε μέσα από τη συζήτηση σας εσείς τα προβατάκια του ακελ.

Και τέλος κύριε Anef_Oriwn, αν σας υποτιμούσα η σας έβλεπα σα βλάκες δε θα υπήρχε λόγος να συνομιλώ μαζί σας. Με το να κάνω κάποιες επισημάνσεις για παραλείψεις και για τυχόν λάθη σας δε σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι είναι αλλότριες οι προθέσεις μου. Το ίδιο ισχύει και για την επισήμανση μου για το πρόγραμμα HAARP.

PS. Φαίνεται είσαι πολλά αθκιασερός για να ψάχνεις από πού αντιγράφω η από που παίρνω ιδέες. Εκτός κι αν είσαι ο ντετέκτιβ του διαδικτύου!